Westmeijer Finacial Planning

Nieuws en wetenswaardigheden

Veranderingen voor hypotheken in 2021

Veranderingen bij een eerste hypotheek

Voor wie voor het eerst een hypotheek wil afsluiten, pakken de (fiscale) veranderingen in 2021 per saldo positief uit.

Geen overdrachtsbelasting voor starters

Jonge huizenkopers betalen in 2021 geen overdrachtsbelasting meer. Dit geldt voor mensen tussen de 18 en 34 jaar. Starters die een duurdere koopwoning zoeken, moeten opschieten: de vrijstelling geldt vanaf 1 april voor woningen met een koopsom tot €400.000. De eerste drie maanden van het jaar is er geen maximum.

Doorstromers betalen 2%...

Kopers van 35 jaar of ouder die zelf in het gekochte huis gaan wonen, betalen in 2021 2% overdrachtsbelasting. Hiermee wil de overheid doorstromers meer kansen geven op de woningmarkt.

...maar beleggers 8%

Wie een huis koopt maar er níet zelf gaat wonen, gaat 8% overdrachtsbelasting betalen. Het hogere tarief geldt bij de aankoop van een vakantiewoning en als ouders een huis kopen voor hun kinderen.

Meer hypotheek voor tweeverdieners...

Tweeverdieners mogen in 2021 90% van het laagste inkomen meenemen bij de berekening van de maximale hypotheek. Nu is dit nog 80%. Zij kunnen daardoor meer lenen.

...en voor kopers met een studieschuld

Vanaf 2021 wegen studieleningen minder zwaar mee bij het berekenen van de maximale hypotheek. De wegingsfactor wordt afhankelijk van de gemiddelde rente over de studielening over de laatste 5 jaar, in plaats van een vast percentage. Ook oud-studenten kunnen hierdoor naar verwachting meer lenen.

NHG-voorwaarden versoepeld

Meer huizenkopers komen in aanmerking voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De kostengrens (in 2020 nog een woningwaarde van €310.000) gaat in 2021 naar €325.000. Kies je voor energiebesparende maatregelen, dan is dit zelfs €344.500. De kosten voor een NHG-hypotheek, die diverse voordelen biedt, blijven eenmalig 0,7% van de hypotheeksom.

Voor senioren gemakkelijker...

NHG biedt een oplossing voor het tijdelijk financieringstekort dat kan ontstaan bij partners van wie de oudste aanvrager de AOW-leeftijd bereikt en de jongste nog niet. Vanaf 2021 mag bij zo’n tijdelijk tekort een werkelijke lastentoets worden toegepast. Dit moet het voor senioren (57 jaar en ouder) eenvoudiger maken om een (aanvullende) hypotheek te krijgen.

...oversluiten naar NHG moeilijker

Omdat NHG zich met name op kwetsbare groepen richt, worden de voorwaarden bij oversluiten aangescherpt. Oversluiten van niet-NHG naar NHG kan in 2021 alleen nog als je de garantie nodig hebt voor woningbehoud, of als je de aflossingsvrije hypotheek omzet naar eentje mét aflosvorm.

Meer belastingvrij sparen

Tot slot goed nieuws voor wie nog aan het sparen is voor een koophuis: het heffingsvrij vermogen (waarover je geen belasting betaalt) gaat van €30.846 naar €50.000. Fiscale partners sparen zelfs tot €100.000 belastingvrij. Voor groensparen (of -beleggen) geldt een extra fiscale vrijstelling van €60.429.

Veranderingen met een bestaande hypotheek

Met een bestaande hypotheek moet je in 2021 rekening houden met deze fiscale wijzigingen:

 • Renteaftrek versneld omlaag
  Mensen met een jaarinkomen boven de €68.507 gaan in hun portemonnee voelen dat de hypotheekrenteaftrek versneld wordt afgebouwd. Het maximale fiscale aftrekpercentage gaat van 46 naar 43 %
 • Eigenwoningforfait ook lager
  De belasting over het bezit van een eigen woning daalt. Het zogenoemde eigenwoningforfait , dat wordt opgeteld bij het belastbaar inkomen, gaat van 0,6 naar 0,5% van de WOZ-waarde.
 • Voordeel 'Wet Hillen' daalt
  Huizenbezitters van wie het eigenwoningforfait hoger is dan de hypotheekrenteaftrek - bekend van de ‘Wet Hillen’ - zien hun belastingvoordeel echter dalen. In 2021 is nog maar 90% van de bijtelling van het eigenwoningforfait aftrekbaar.
 • Energielabel wordt duurder
  Wie zijn huis verkoopt, is in 2021 een stuk meer geld kwijt aan het verplichte energielabel voor de nieuwe eigenaar. Kun je dit label online nu nog voor minder dan een tientje bestellen, in 2021 betaal je €190. Dit doordat een energiedeskundige voortaan zelf naar je woning moet komen kijken.

Tot slot mogen de zonneboiler en hr-ketel niet meer als energiebesparende maatregel worden meegefinancierd in de hypotheek.

Bron: Consumentenbond 13 januari 2021

Overdrachtsbelasting deels afgeschaft vanaf 1 januari 2021

Bron: Vereniging Eigen huis d.d. 16-09-2020

Het kabinet is van plan om van 2021 t/m 2025 de overdrachtsbelasting deels af te schaffen, zo bleek uit de Miljoenennota. Maar hoe zit het nou precies? Wie betaalt wel overdrachtsbelasting en wie niet? Vier vragen over de nieuwe verhuisbelasting in 2021.

Wie hoeven vanaf 1 januari geen overdrachtsbelasting meer te betalen bij de aanschaf van een huis?

Alle kopers tussen de 18 en 35 jaar ( dus ook doorstromers) die zelf de woning gaan betrekken worden eenmalig vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Het maakt niet uit of zij ooit eerder een woning hebben gekocht.

Wie betalen wel overdrachtsbelasting bij de koop van een huis?

Kopers van 35 jaar of ouder of kopers die vanaf 2021 al eerder gebruik hebben gemaakt van de vrijstelling betalen 2% overdrachtsbelasting over de koopsom. Voorwaarde is dat zij zelf in de gekochte woning gaan wonen en dat schriftelijk aangeven bij een notaris. Kopers die niet zelf in de woning gaan wonen, zoals beleggers en investeerders, betalen 8% overdrachtsbelasting. Dat geldt ook voor ouders die een woning kopen voor hun kind. De Belastingdienst controleert achteraf of een koper zelf in de gekochte woning woont of niet eerder gebruik heeft gemaakt van de vrijstelling.

Een stel koopt samen een huis. Wat nu als een van de kopers boven de 35 is en de andere daaronder?

De vrijstelling van overdrachtsbelasting is persoonlijk. Degene van 35 jaar of ouder betaalt 2%, de koper jonger dan 35 jaar betaalt geen overdrachtsbelasting over zijn of haar deel.

Ik ben jonger dan 35 en de sleuteloverdracht van mijn net gekochte woning vindt in december 2020 plaats. Moet ik dan toch overdrachtsbelasting betalen?

Ja. De maatregel gaat per 1 januari 2021 in. Het is verstandig om in dat geval het gesprek aan te gaan met de verkoper om de overdracht uit te stellen tot na de jaarwisseling.

Terug


Benut nu uw overwaarde zonder uw huis te hoeven verkopen

Een eigen huis is een belangrijk bezit. Het geld zit weliswaar vast ‘in de stenen’, maar het geeft een goed en veilig gevoel om te hebben. Logisch dus dat u hier verstandig mee omgaat en uw huis niet wilt verkopen.

Met de nieuwe Overwaarde Hypotheek kunt u vanaf AOW-leeftijd echter zowel een deel van uw overwaarde benutten als in uw huis blijven wonen. Zonder uw huis te hoeven verkopen.

Waar willen mensen hun overwaarde voor gebruiken?

Uit onderzoek blijkt dat mensen goed weten waar ze hun overwaarde voor zouden willen gebruiken:

 • Kind financieel steunen;
 • Aanpassing huis om later langer zelfstandig te kunnen blijven wonen;
 • Huis verduurzamen;
 • Groot onderhoud woning;
 • Nieuwe inrichting van de woning;
 • Inkomen verhogen;
 • De lang gekoesterde wens om een wereldreis te maken, enz.

Voordelen Overwaarde Hypotheek:

 • Geen extra maandelijkse uitgaven;
 • Rente wordt bijgeschreven bij de hypotheekschuld;
 • Huis blijft uw eigendom;
 • Opgenomen bedrag vrij te besteden;
 • Risico van restschuld voor rekening van de bank.
 • U kunt een bedrag in eens opnemen of een bedrag iedere maand laten uitkeren op uw betaalrekening.

Let op:

 • Eventueel al lopende hypotheek dient geheel worden afgelost bij de huidige bank.
 • Deze dient opnieuw te worden afgesloten bij dezelfde bank waar de nieuwe Overwaarde Hypotheek wordt afgesloten.
 • Bij vervroegde aflossing kan er sprake zijn van het betalen van een boeterente

Hoe werkt de Overwaarde Hypotheek?

Verrekening kosten

De rente die maandelijks voor de Overwaarde Hypotheek wordt berekend , wordt opgeteld bij het hypotheekbedrag, net als de rente over de rente.
U hoeft deze rente dus niet maandelijks te betalen, maar uw totale hypotheekschuld wordt wel hoger.
Pas als u overlijdt (of de langstlevende partner), moet de totale Overwaarde Hypotheek aan de bank terugbetaald worden.

Uw huis blijft uw eigendom en u kunt er gewoon in blijven wonen. Is uw hypotheek in de loop der jaren hoger geworden dan de waarde van uw woning? Dan is de restschuld voor de Overwaarde Hypotheek voor rekening van de bank zodra u (of uw nabestaanden) de woning verkoopt.

Voorwaarde is wel dat de woning goed is onderhouden en marktconform wordt verkocht.

Rente en onkosten Overwaarde hypotheek:

De hypotheek valt in box 3. Dit betekent dat de te betalen c.q. de bij te schrijven rente niet fiscaal aftrekbaar is.

Voor de hypotheekaanvraag zelf dienen onkosten te worden gemaakt, zoals notariskosten, taxatierapport, bankadvies en algehele begeleiding ( van A tot Z) totaal zo’n € 3000 en ook niet fiscaal aftrekbaar.

Rente ( per april 2020)

Bij een eenmalige uitkering is de rente lager dan bij een maandelijkse uitkering.
Bij een eenmalige uitkering bedraagt de rente 2,68 % voor 10 jaar rentevast, 3,19 % voor 15 jaar rentevast en 3,34 % voor 20 jaar rentevast.
Bij een maandelijkse uitkering bedraagt de rente respectievelijk 2,98%, 3,64% en 3,84%

Er dient een persoonlijk onderhoud plaats te vinden bij de bank, ondergetekende gaat met u mee en begeleid u vervolgens voor 100% bij het aanvraagproces t/m het bezoek aan de notaris

Meer info: J.G.P Westmeijer 072-8886560 of stuur een e-mail


Algemene voorwaardenDisclaimer